Pravila i uslovi korišćenja

Korišćenjem sadržaja portala pregledi.info i ostalih servisa na njemu, potvrđujete saglasnost sa opštim uslovima i pravilima korišćenja. Portal pregledi.info zadržava pravo na izmene opštih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. O promenama uslova korišćenja možete se informisati isključivo na portalu pregledi.info – uslovi korišćenja.

U toku korišćenja i pristupanja stranicama portala pregledi.info, primjenjuju se navedeni uslovi i pravila korišćenja.

Korišćenjem portala Korisnik prihvata ove uslove korišćenja i nije potreban dodatni pristanak da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje Pravila i uslova korišćenja u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika portala www.pregledi.info .

Svi oglasi i informacije vezane za oglašavanje dolaze od treće strane (različitih oglašivača). Treća strana je odgovorna za tačnost i kvalitet informacija. Portal www.pregledi.info nije odgovoran za sadržaj postavljenih oglasa.

Deklaracija

Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. Prema Zakonu o oglašavanju, član 19, proizvođač oglasne poruke je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica za oglase u sledećim kategorijama:

 • Posao
 • Posao/Briga o deci i starima, održavanje domaćinstva (može i za fizička lica, neophodna je fotokopija lične karte)
 • Lični kontakti (za fizička lica neophodna je i fotokopija lične karte)
 • Pomoćna lekovita sredstva
 • Sportski preparati
 • Lovačko oružje
 • Usluge
 • Usluge/Podučavanje (za fizička lica neophodna je i fotokopija lične karte)
 • Poljoprivredni proizvodi, sledeće potkategorije: Prerađevine od voća i povrća, Mlečni proizvodi, Meso i jaja
 • Nekretnine (samo za pravna lica, za oglašavanje na sajtu i u štampi)
 • kao i za sve oglase koji oglašavaju obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja prodaja proizvoda ili pružanje usluga.
 • Takođe, ako je za delatnost u okviru koje je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašavanje se može obavljati ako je izdata ta saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa.
  Zabranjeno je oglašavanje kojim se preporučuje oglašivač, aktivnost ili proizvodnja i promet robe i pružanje usluga koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom nadležnog organa.

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da izmenjenu deklaraciju pošalje na email adresu: kontakt@pregledi.info

Deklaraciju možete preuzeti ovde.

Prilikom korišćenja malih oglasa portala www.pregledi.info dužni ste obezbediti istinitost navedenih podataka u oglasima koje postavljate i prihvatate odgovornost za istinitost podataka koje postavljate na stranama portala.

 

Zaštita i upotreba podataka

Korisnik – autor oglasa na sopstvenu odgovornost prilikom registracije daje podatke: ime, e-mail adresu, broj telefona.

Pregledi.info čine sve kako bi zaštitili privatnost svojih korisnika. Lični podaci se koriste u svrhu poboljšanja naših usluga prema korisnicima web sajta pregledi.info.

Korisnik-autor oglasa je dužan da osigura tačnost podataka koje daje. Ukoliko koristite portal pregledi.info, saglasni ste s time da sve informacije i ostale vrste podataka koje ste predali budu dostupni svima koji su za njih zainteresovani, a sve to u skladu s uslovima korišćenja. Ovo se odnosi i na korišćenje vaših ličnih podataka od strane portala pregledi.info u svrhu slanja obaveštenja u vezi  oglasa koji ste vi kao korisnik – autor predali na portal. Korisnik-autor oglasa je saglasan da se podaci koje je dao mogu koristiti u marketinške svrhe (slanje e-mailova i SMS poruka)

Portal pregledi.info zadržava pravo na izmenu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika – autora oglasa, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa pravilima.

Portal pregledi.info ne garantuje da treća lica neće bez znanja ili odobrenja doći u posed tih informacija putem hakerskih upada u bazu podataka ili na drugi način na koji Portal pregledi.info ne može da utiče.

Pregledi.info mogu postaviti linkove prema drugim stranicama. Za vreme poseta drugim stranicama, Vi ste predmet privatnih pravila i regulacije stranice na kojoj se nalazite. Prihvatate na znanje da pregledi.info nisu razvili tu stranicu, nemaju uticaja na nju, i ne snose odgovornost za sadržaj koji je tamo objavljen.

Ponašanje korisnika – autora oglasa

Korisnik – autor je odgovorni za sav sadržaj koji postavi na portal, kao i za posledice koje iz toga. Saglasni ste s time da ne koristite uslugu portala za:

• prenos bilo kojeg sadržaja na portal pregledi.info čija bi reprodukcija značila kršenje autorskih prava ili drugih prava trećih osoba, kao i bilo kog zakona

• korišćenje bilo koje ponuđene onlajn usluge portala u nemoralne, nepoštene ili ilegalne svrhe. Zabranjeno je korišćenje usluga koje nudi portal za objavu ili bilo koju drugu cirkulaciju materijala s kažnjivim ili drugim nepoštenim i ilegalnim sadržajem, kao i onim koji se može smatrati klevetom. Takođe je zabranjena cirkulacija protivustavnih i ekstremističkih materijala grupa čiji je rad zakonom zabranjen. Zbog nepoštovanja ovih opštih uslova s vaše strane ili treće strane koja koristi ili je koristila onlajn usluge portala preko vašeg naloga momentalno ćemo vas suspendovati i onemogućiti vam pristup web-stranicama

• prenos i slanje cirkularnih mejlova ili pisama

• prenos sadržaja koji imaju softver, aplikacije, programe ili „viruse” što narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera portala ili pak drugih korisnika

• davanje neistinitih ili nejasnih podataka, kao ni za upisivanje pod lažnim identitetom prilikom registracije

• uznemiravanje drugih korisnika

• pokušaje dobijanja neovlašćenog pristupa bilo kojoj usluzi portala, kao ni bilo kojim podacima, mreži ili sistemu uopšte

• sprovođenje aktivnosti koje narušavaju privatnost ili imovinska prava drugih

• aploudovanje elektronske pošte, kao ni za prenošenje ili na drugi načine postavljanje sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvrjedljiv, uznemirujući, kriminalan, klevetnički, vulgaran, narušava tuđu privatnost, propagira mržnju ili je rasno, etnički i na svaki drugi način nepoželjan

• nanošenje štete maloletnicima na bilo koji način.

Pregledi.info zadržavaju pravo da privremeno ili trajno suspenduju korisnike koji krše zakone, pravila pristojnog ponašanja i opšte uslove, te iz drugih razloga portal pregledi.info smatra ozbiljnom zloupotrebom internet usluga portala, a takođe i da ukloni neprihvatljiv sadržaj sa svojih web-stranica.

Kopiranje

Sadržaj objavljen na portalu kao i podaci na njemu zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima. Kopiranje i/ili dopuna cijelog ili dijela sadržaja, pogotovo u komercijalne ili reklamne svrhe, zahtijeva prethodno pismeno odobrenje Izdavača Svako drugo kopiranje, izmjene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja Izdavača zabranjeno je te podliježe pravnim sankcijama budući da je u suprotnosti sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima.

Garancije i odgovornost

Vlasnici portala pregledi.info ne daju nikakve garancije niti odgovaraju:

• za tačnost, sadržaj, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu (koje unose registrovani korisnici)

• za izjave ili ponašanje bilo koje treće strane preko usluge sajta

• za brisanje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta

• za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar kao i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Takođe, svesni ste i slažete se da pregledi.info neće biti odgovorni vama za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, namernu ili bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, dobre volje, korišćenja, gubitak podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koji proizilaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge koju nudi portal

• za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja portala, kao i od drugih informacija, servisa, usluga, saveta i proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova i reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezani s njim.

• za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa što su prouzrokovani, direktno ili indirektno, prirodnim silama ili drugim uzrocima van svake moći naše kontrole: problemi s internetom, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi s radom telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.

Stavovi izneti u okviru portala nisu stavovi Izdavača, već ih samo prenosimo „onakve kakvi jesu” te za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sâm, a portal pregledi.info će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, i to po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Ako se pak oglašivač odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućuju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

Prestupi

Molimo vas da prijavite svako kršenje opštih uslova i pravila korišćenja putem forme KONTAKT

Pravilnik za oglašavanje na pregledi.info

Sadržaj oglasa ne sme ni na koji način da vređa čitaoce, autore drugih oglasa ili bilo koju drugu osobu. Jezik korišćenja oglasa je poslovni jezik, te molimo da ga se pridržavate.

Isti ili sličan oglas će automatski biti obrisan.

U slučaju višestrukog pojavljivanja oglasa u različitim kategorijama, administrator zadržava pravo korekcije ili brisanja oglasa u slučaju zloupotreba

U slučaju višestrukog ponavljanja oglasa, od strane autora istog, podleže suspendovanju njegovog naloga i svih njegovih oglasa na sajtu.

Registrovanje više korisničkih naloga, a u svrhu postavljanja istih ili sličnih oglasa, od strane jednog lica, podleže suspendovanju naloga.

Za sadržaje koji poseduju eksterne linkove ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Za sadržaj stranica na koje su postavljeni linkovi odgovaraju vlasnici tih stranica.

Sadržaj oglasa ne sme ni na koji način vređati čitaoce ili korisnike. Sajt zabranjuje objavljivanje oglasa koji sadrže bilo kakve elemente pornografije ili ako administrator sajta procjeni da se radi o takvom oglasu.

Cene koje se odnose na plaćanje putem sms poruka jasno su istaknute i precizno definisane.

Administratori sajta zadržavaju pravo da oglas ne objave ukoliko smatraju da je neprimeran ili krši neke od navedenih stavki.